Az-Zukhruf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 55

Maka tatkala mereka membuat Kami murka, Kami menghukum mereka lalu Kami tenggelamkan mereka semuanya (di laut),