Az-Zukhruf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 45

Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul Kami yang telah Kami utus sebelum kamu: 'Adakah Kami menentukan tuhan-tuhan untuk disembah selain Allah Yang Maha Pemurah?'