Az-Zukhruf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 38

Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada Kami (di hari kiamat) dia berkata: 'Aduhai, semoga (jarak) antaraku dan kamu seperti jarak antara masyrik dan magrib, maka setan itu adalah sejahat-jahat teman (yang menyertai manusia)'.