Az-Zukhruf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 30

Dan tatkala kebenaran (Al Qur'an) itu datang kepada mereka, mereka berkata: 'Ini adalah sihir dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingkarinya'.