Az-Zukhruf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 10

Yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai tempat menetap dan Dia membuat jalan-jalan di atas bumi untuk kamu supaya kamu mendapat petunjuk.