Asy-Syuura

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 9

Atau patutkah mereka mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Maka Allah, Dialah Pelindung (yang sebenarnya) dan Dia menghidupkan orang-orang yang mati dan Dia adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu.