Asy-Syuura

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 6

Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi (perbuatan) mereka; dan kamu (ya Muhammad) bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka.