Asy-Syuura

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 47

Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Kamu tidak memperoleh tempat berlindung pada hari itu dan tidak (pula) dapat mengingkari (dosa-dosamu).