Asy-Syuura

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 46

Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung-pelindung yang dapat menolong mereka selain Allah. Dan siapa yang disesatkan Allah maka tidaklah ada baginya sesuatu jalan pun (untuk mendapat petunjuk).