Asy-Syuura

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 44

Dan siapa yang disesatkan Allah maka tidak ada baginya seorang Pemimpin pun sesudah itu. Dan kamu akan melihat orang-orang yang lalim ketika mereka melihat azab berkata: 'Adakah kiranya jalan untuk kembali (ke dunia)?'