Asy-Syuura

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 42

Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat lalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.