Asy-Syuura

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 4

Kepunyaan-Nya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.