Asy-Syuura

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 37

dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf.