Asy-Syuura

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 32

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah kapal-kapal (yang berlayar) di laut seperti gunung-gunung.