Asy-Syuura

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 31

Dan kamu tidak dapat melepaskan diri (dari azab Allah) di muka bumi, dan kamu tidak memperoleh seorang pelindung pun dan tidak pula seorang penolong selain Allah.