Asy-Syuura

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 28

Dan Dialah Yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-Nya. Dan Dialah Yang Maha Pelindung lagi Maha Terpuji.