Asy-Syuura

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 19

Allah Maha Lembut terhadap hamba-hamba-Nya; Dia memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa.