Asy-Syuura

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 17

Allah-lah yang menurunkan kitab dengan (membawa) kebenaran dan (menurunkan) neraca (keadilan). Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu (sudah) dekat?