Asy-Syuura

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 12

Kepunyaan-Nya-lah perbendaharaan langit dan bumi; Dia melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyempitkan (nya). Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.