Fush-Shilat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 9

Katakanlah: 'Sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada Yang menciptakan bumi dalam dua masa dan kamu adakan sekutu-sekutu bagi-Nya? (Yang bersifat) demikian itulah Tuhan semesta alam'.