Fush-Shilat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 8

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh mereka mendapat pahala yang tiada putus-putusnya'.