Fush-Shilat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 52

Katakanlah: 'Bagaimana pendapatmu jika (Al Qur'an) itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh?'