Fush-Shilat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 35

Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar.