Fush-Shilat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 33

Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata: 'Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri?'