Fush-Shilat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 32

Sebagai hidangan (bagimu) dari Tuhan Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.