Fush-Shilat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 27

Maka sesungguhnya Kami akan merasakan azab yang keras kepada orang-orang kafir dan Kami akan memberi balasan kepada mereka dengan seburuk-buruk pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.