Fush-Shilat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 24

Jika mereka bersabar (menderita azab) maka nerakalah tempat diam mereka dan jika mereka mengemukakan alasan-alasan, maka tidaklah mereka termasuk orang-orang yang diterima alasannya.