Fush-Shilat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 20

Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan.