Fush-Shilat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 2

Diturunkan dari Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.