Fush-Shilat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 18

Dan Kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa.