Fush-Shilat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 17

Dan adapun kaum Tsamud maka mereka telah Kami beri petunjuk tetapi mereka lebih menyukai buta (kesesatan) dari petunjuk itu, maka mereka disambar petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan.