Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 98

Katakanlah: 'Hai Ahli Kitab, mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan?'