Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 96

Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.