Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 94

Maka barang siapa mengada-adakan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka merekalah orang-orang yang lalim.