Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 92

Kamu sekali-kali tidak sampai kepadakebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.