Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 80

Dan (tidak wajar pula baginya) menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tuhan. Apakah (patut) dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah (menganut agama) Islam?'