Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 74

Allah menentukan rahmat-Nya (kenabian) kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah mempunyai karunia yang besar.