Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 71

Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang bathil, dan menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui?