Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 70

Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui (kebenarannya).