Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 62

Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, dan tak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah; dan sesungguhnya Allah, Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.