Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 52

Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani Israel) berkatalah dia: 'Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan agama) Allah?' Para hawariyyin (sahabat-sahabat setia) menjawab: 'Kami lah penolong-penolong (agama) Allah. Kami beriman kepada Allah; dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri.