Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 47

Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Al Kitab, Hikmah, Taurat dan Injil.