Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 42

Dan (ingatlah) ketika Malaikat (Jibril) berkata: 'Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, menyucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia (yang semasa dengan kamu).