Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 34

Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing),