Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 3

Dia menurunkan Al Kitab (Al Qur'an) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil.