Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 22

Mereka itu adalah orang-orang yang lenyap (pahala) amal-amalnya di dunia dan akhirat, dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong.