Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 2

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya.