Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 197

Itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat tinggal mereka ialah Jahanam; dan Jahanam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya.