Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 192

Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang lalim seorang penolongpun.