Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 190

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal,